//-->

Live Max

Live Max

Milli Eğitim Kanunları

M i l l i      E ğ i t i m       K a n u n l a r ı

-BU DOSYALARI SADECE BİLGİSAYARANIZA İNDİREREK AÇABİLİRSİNİZ-
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
Dernekler Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Devlet Memurları Kanunu ile T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Harcırah Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
İl İdaresi Kanunu
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
Köy Kanunu
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun
Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat
Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Mesleki Eğitim Kanunu
Milli Eğitim Temel Kanunu
Muhasebe-i Umumiye Kanunu
Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun
Okul Pansiyonları Kanunu
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi hakkında Kanun
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
T.C. Anayasası
Tebligat Kanunu
Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Türk Bayrağı Kanunu
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun
Türk Medeni Kanunu
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
Bugün 12 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=